Rada Fundacji Otwarte Serce Imprimer
Écrit par Administrator   
Mardi, 03 Février 2009 18:20
Il n'y a pas de traductions disponibles

Szczegółowe zadania Rady określa Statut Fundacji w rozdziale IV dotyczącym struktury organizacyjnej. Poniżej zamieszczamy wyciąg najważniejszych informacji.

§ 32

Rada:

1. Zatwierdza roczne plany statutowe, finansowe i rzeczowe Zarządu.
2. Czuwa nad realizacją celów statutowych Fundacji.
3. Dokonuje oceny rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych.
4. Nadzoruje pracę Zarządu.
5. Zatwierdza regulamin pracy Zarządu.
6. Decyduje o przyjmowaniu kandydatów proponowanych przez Fundatora na Członków Zarządu dla rozszerzeniu jego składu lub na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję.
7. Odwołuje i powołuje członków Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatora, lub na wniosek Fundatora spośród zaproponowanych przez niego kandydatów.
8. Odwołuje Członków Zarządu zgodnie z procedurą wskazaną w §19.
9. Zawiera umowy o świadczeniu pracy z członkami Zarządu. W imieniu Rady umowy podpisuje przewodniczący Rady.


Skład Rady Fundacji:


Joanna Chudzik rscj - Przewodnicząca Rady

Jacek Lubecki - Członek Rady

Maria Przybysz-Piwko - Członek RadyMise à jour le Lundi, 16 Mai 2016 21:03