• Polski (Poland)
  • French (Fr)
  • Español(Spanish Formal International)
  • English (United Kingdom)
Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych w FOS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna   
poniedziałek, 09 lipca 2018 15:51

INFORMACJE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W FUNDACJI OTWARTE SERCE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Fundacji Otwarte Serce z siedzibą w Markach przy ul. Warszawskiej 50 ,05-270 Marki, KRS 0000319522, NIP 1251518344; Regon 141705808 (tel.799073723, adres e-mai: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), jest prezes Fundacji Urszula Głowacka.

W Fundacji Otwarte Serce przetwarzane są dane osobowe w celach związanych z realizacją zadań prowadzonych w następujących sprawach:

a)Prowadzenia placówki socjoterapeutycznej - Młodzieżowego Klubu Socjoterapeutycznego "Otwarte Serce",

b)Prowadzenia Centrum Integracji Społecznej,

c)Organizowania kampanii społecznych,

d)Prowadzenia szkoleń,

e)Działań edukacyjno-szkoleniowych,

f)Działań kulturalnych,

g)Przemocy w rodzinie,

h)Działań opiekuńczych,

i)Wywiadów środowiskowych,

j)Działań asystenta rodziny, doradcy zawodowego, psychologa,

k)Wolontariatu,

l)Rekrutacji pracowników,

m)Zleceniobiorców,

n)Korespondencji urzędowej.

2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana w uzasadnionych przypadkach i tylko na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

4.W związku z przetwarzaniem w Fundacji Otwarte Serce Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO;

b)sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO;

c)graniczenia przetworzenia danych, na podstawie art. 18 RODO;

5.Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetworzenie Pani/Pana danych osobowych w Fundacji Otwarte Serce narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu \ochrony Danych Osobowych.

Poprawiony: poniedziałek, 09 lipca 2018 15:56