• Polski (Poland)
  • French (Fr)
  • Español(Spanish Formal International)
  • English (United Kingdom)
Rada Fundacji Otwarte Serce PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Administrator   
Martes 03 de Febrero de 2009 18:20
No hay traducciones disponibles.

Szczegółowe zadania Rady określa Statut Fundacji w rozdziale IV dotyczącym struktury organizacyjnej. Poniżej zamieszczamy wyciąg najważniejszych informacji.

§ 32

Rada:

1. Zatwierdza roczne plany statutowe, finansowe i rzeczowe Zarządu.
2. Czuwa nad realizacją celów statutowych Fundacji.
3. Dokonuje oceny rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych.
4. Nadzoruje pracę Zarządu.
5. Zatwierdza regulamin pracy Zarządu.
6. Decyduje o przyjmowaniu kandydatów proponowanych przez Fundatora na Członków Zarządu dla rozszerzeniu jego składu lub na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję.
7. Odwołuje i powołuje członków Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatora, lub na wniosek Fundatora spośród zaproponowanych przez niego kandydatów.
8. Odwołuje Członków Zarządu zgodnie z procedurą wskazaną w §19.
9. Zawiera umowy o świadczeniu pracy z członkami Zarządu. W imieniu Rady umowy podpisuje przewodniczący Rady.


Skład Rady Fundacji:


Joanna Chudzik rscj - Przewodnicząca Rady

Jacek Lubecki - Członek Rady

Maria Przybysz-Piwko - Członek RadyÚltima actualización el Lunes 16 de Mayo de 2016 21:03