• Polski (Poland)
  • French (Fr)
  • Español(Spanish Formal International)
  • English (United Kingdom)
O projekcie CIS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna   
czwartek, 18 stycznia 2018 10:53

Centrum Integracji Społecznej działa dzięki wsparciu uzyskanemu z Gminy Miasta Marki. Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych, powyżęj 18 roku życia, miszkających na terenie Marek. Celem CIS jest aktywizacja zawodowa tych uczestników. Praca z osobami zakwalifikowanymi do projektu jest prowadzona na podstawie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. W ramach oferty proponowane są następujące działania: warsztaty zawodowe, kurs obsługi maszyny hafciarskiej, kurs stylizacji i wizażu, wsparcie pedagoga/pracownika socjalnego, praktyki zawodowe, poszukiwanie ofert pracy. Uczestnicy CIS otrzymują za swoją pracę świadczenia reintegracyjne wypłacane z Funduszu Pracy.

Warsztat krawiectwa
Cel warsztatu: nauka umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu krawca/krawcowej. W szczególności tematyka warsztatu będzie obejmować: zasady budowy i obsługi maszyny do szycia, overlock, rodzaje szwów maszynowych i ich zastosowanie; naukę szycia ręcznego; naukę korzystania z żurnali, dopasowywania wykrojów do figury; układu form, krojenie odzieży; wykonywanie konstrukcji odzieży podstawowej; szycie odzieży miarowej o prostych krojach (spódnica, spodnie); naukę szycia różnych typów kieszeni: cięte z plisami, w szwie, nakładane; szycie kołnierzy; typ koszulowy, wykładany, szalowy, z klapami; szycie odzieży z zastosowaniem podszewek (żakiet, spódnica, sukienka, spodnie); stopniowanie szablonów; modelowanie na płasko i na manekinie; rysunek żurnalowy (postać statyczna, dynamiczna); typy sylwetek, odstępstwa od standardowych rozmiarów; wykorzystanie teorii koloru w projektowaniu fasonów ubioru; sztuka kształtowania sylwetki poprzez krój, kolor, fakturę tkaniny; wielcy kreatorzy mody, tworzenie stylu.

cis4

Warsztat rękodzieła
Cel warsztatu: nauka projektowania, wykonywania przedmiotów w ramach upcyklingu, nabycie umiejętności do pracy w zawodach tapicera, krawca/krawcowej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnej w zakresie projektowania, stylizacji odzieży, prowadzenia centrum upcyklingu. Program warsztatu obejmuje: naukę projektowania w formie wykonywania rysunku i jego realizacji przedmiotów dekoracyjnych, elementów garderoby i jej akcesoriów; naukę ozdabiania; komponowania motywów, zmiany przeznaczenia przedmiotów codziennego użytku (upcikling) i wytwarzanie przedmiotów o wyższej wartości niż użyte surowce.

23874298 1106008129534990 639979211 o

Kurs obsługi maszyny hafciarskiej
Cel kursu: opanowanie wykonywania projektów haftów komputerowych, obsługi programu graficznego, obsługi hafciarki komputerowej. Kurs stanowi uzupełnienie warsztatów: krawieckiego i rękodzielniczego w zakresie wyrobu odzieży reklamowej, gadżetów na indywidualne zamówienie, gadżetów reklamowych w firmach poligraficznych. Kurs jest uzupełnieniem wiedzy z zakresu tworzenia materiałów promocyjnych, projektowania. Program kursu obejmuje: wiedzę praktyczną z zakresu obsługi maszyny hafciarskiej Janome Digitizer MBX,  obsługę maszyny (zakładanie nici, materiału na tamborek odpowiednio dobrany do projektu, instalowanie tamborka na maszynę hafciarską, wyszukiwanie na maszynie odpowiedniego projektu do haftu, ustawianie kolejności igieł w przypadku haftu w więcej niż 1 kolorze), obsługę programu Easy Design (opracowywanie projektów, wybór rodzaju ściegów, przekształcenie formatu roboczego na format kompatybilny z maszyną hafciarską).

cis6

Kurs stylizacji i wizażu
Cel kursu: nauka zwracania uwagi na strój (inny na spotkanie o prace, inny na spotkania towarzyskie) i makijaż (dzienny, wieczorowy, ślubny itp.). Dzięki temu uczestnicy projektu uczą się jak należy odpowiednio dbać o swój wizerunek by osiągnąć zamierzone cele min. zrobić dobre wrażenie na przyszłym pracodawcy.

e24

Praktyki zawodowe
Cel: praktyki pozwolą na zdobycie umiejętności zawodowych na otwartym rynku pracy, u zewnętrznych pracodawców, poznanie obowiązków i praw pracowniczych itp. W zadaniu praktyki zostaną zorganizowane dla wszystkich Uczestników. Praktyki są organizowane po odbycia okresu przygotowania w CIS. O długości okresu przygotowawczego decyduje każdorazowo kierownik CIS. Praktyki są organizowane na podstawie skierowania wydanego przez kierownika CIS, trójstronnej umowy o odbyciu praktyk podpisywanej przez Fundację, Uczestnika, pracodawcę. Załącznikiem do umowy będzie program praktyk. Każdej osobie odbywającej praktyki zawodowe przysługuje opiekun praktyk (osoba oddelegowana do tego zadania przez pracodawcę).

Pedagog/pracownik socjalny
Zakres pracy pracownika to: ciągła pomoc w celu zapewnienia efektywności procesu reintegracji społeczno-zawodowej, wspomaganie Uczestników w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, podejmowania trwałej zmiany w życiu osobistym i zawodowym, uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. Formy pracy: interwencje kryzysowe; działalność zindywidualizowana, obejmująca wszystkie sytuacje życiowe, w których ludzie nie są w stanie poradzić sobie w obliczu zdarzeń losowych; działania, mające wspierać prawidłowy rozwój osób zagrożonych socjalnie.

Uczestnicy CIS mają ustawowo (art. 14 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym) zagwarantowane: szkolenie BHP; przeprowadzenie badań lekarskich dopuszczających do pracy w Centrum (lekarz medycyny pracy); odzież roboczą, bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa.

cis3

Poprawiony: czwartek, 22 marca 2018 15:57