• Polski (Poland)
  • French (Fr)
  • Español(Spanish Formal International)
  • English (United Kingdom)
Statut Fundacji Otwarte Serce
Statut FOS - POSTANOWIENIA KOŃCOWE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Zarząd Fundacji   
poniedziałek, 01 września 2008 22:18
Spis treści
Statut FOS
Rozdział I - Postanowienia ogólne
Rozdział II - Cele Fundacji i sposoby działania
Rozdział III - Majatek Fundacji
Rozdział IV - Struktura organizacyjna
Rozdział V - Zmiana Statutu
Rozdział VI - Ograniczenia
Rozdział VII - Postanowienia Końcowe
Wszystkie strony


Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

1. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji albo braku potrzeby lub obiektywnych możliwości realizacji celów statutowych, może ona ulec likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami o fundacjach.

2. Środki finansowe oraz majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatora.

3. Funkcję likwidacji Fundacji pełni Prezes Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Radę.Poprawiony: poniedziałek, 06 czerwca 2016 22:44