• Polski (Poland)
  • French (Fr)
  • Español(Spanish Formal International)
  • English (United Kingdom)
Statut Fundacji Otwarte Serce
Statut FOS - MAJĄTEK FUNDACJI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Zarząd Fundacji   
poniedziałek, 01 września 2008 22:18
Spis treści
Statut FOS
Rozdział I - Postanowienia ogólne
Rozdział II - Cele Fundacji i sposoby działania
Rozdział III - Majatek Fundacji
Rozdział IV - Struktura organizacyjna
Rozdział V - Zmiana Statutu
Rozdział VI - Ograniczenia
Rozdział VII - Postanowienia Końcowe
Wszystkie strony

Rozdział III

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 11.

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), z czego 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§12

Źródłami powstania majątku bądź dochodami Fundacji są:

• fundusz założycielski,

• darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje,

• ofiarność publiczna,

• granty, środki z funduszów publicznych,

• nawiązki zasadzone na cel społeczny przez sądy,

• dochody z papierów wartościowych; odsetki bankowe, obligacje, odsetki od kapitałów pieniężnych.

§13

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa pisemne oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jedynie wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

2. W przypadku darczyńcy, który pragnie określić przeznaczenie spadku, Zarząd może odmówić przyjęcie darowizny, jeśli cel przeznaczenia darowizny jest niezgodny z celami Fundacji.

§14

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poprawiony: poniedziałek, 06 czerwca 2016 22:44