• Polski (Poland)
  • French (Fr)
  • Español(Spanish Formal International)
  • English (United Kingdom)
Rekrutacja młodzieży do projektu „Inwestycja w młodych – inwestycja w przyszłość” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tomasz Biela   
niedziela, 05 lutego 2017 01:16

Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor

Fundacja Otwarte Serce zaprasza młodzież z Marek, w wieku 12-18 lat, do udziału w zajęciach w Młodzieżowym Klubie Socjoterapeutycznym „Otwarte Serce”, mieszczącym się przy ul. Spokojnej 9 w Markach. Z początkiem 2017 r. w Klubie rozpoczęliśmy realizację 3-letniego projektu pt. „Inwestycja w młodych – inwestycja w przyszłość”. W ramach przedsięwzięcia proponujemy młodzieży zajęcia socjo- i arteterapeutyczne oraz szeroką ofertę zajęć o charakterze artystycznym, rozwijających kompetencje informatyczne, kreatywność, świadomość i ekspresję kulturalną.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą mogły skorzystać m.in. z zajęć:
- muzycznych obejmujących naukę gry na instrumentach, śpiewu, komponowania, aranżacji, poszerzające wiedzę z zakresu stylów muzycznych itp.;
- fotograficznych przybliżających podstawy zawodu fotografa;
- komputerowych z elementami grafiki;
- teatralnych, których program obejmować będzie m.in. doskonalenie dykcji, umiejętności interpretacji tekstu, budowania postaci, rozwijanie świadomości „bycia na scenie”, wiedzy z zakresu ruchu scenicznego;
- bajkopisarstwa;
- techniczno-modelarskich poświęconych tworzeniu rękodzieł, rozwijających umiejętności manualne, wiedzę z zakresu technik zdobniczych itp.

Elementem projektu będą również zajęcia prowadzone pn. „Akademia Wolontariatu”, podczas których młodzież będzie miała okazję zaprezentowania rezultatów swojej pracy, zorganizowania wydarzeń kulturalnych.

Z projektu mogą skorzystać również osoby dorosłe, rodziny poprzez pracę z psychologiem i asystę rodziny.

Rekrutacja do projektu jest dwustopniowa, polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz odbyciu rozmowy w placówce. Szczegóły dotyczące projektu, zasad naboru i uczestnictwa zamieszczone są w regulaminie konkursu. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Informacje o projekcie oraz zasadach zgłaszania można uzyskać dzwoniąc pod numerem 799-073-723 lub osobiście w Młodzieżowym Klubie Socjoterapeutycznym „Otwarte Serce”, ul. Spokojna 9, w dni powszednie w godz. 11.00-19.00.

Projekt „Inwestycja w młodych – inwestycja w przyszłość” realizowany jest przez Fundację Otwarte Serce, w partnerstwie z Gminą Miasto Marki. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji inicjatywy to trzy lata, tj. od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Z projektu skorzysta 69 osób, mieszkańcy Marek, w tym 45 osób w wieku 12-18 lat oraz 24 osoby pełnoletnie.

Poprawiony: wtorek, 14 listopada 2017 13:17