• Polski (Poland)
  • French (Fr)
  • Español(Spanish Formal International)
  • English (United Kingdom)
Inwestycja w młodych – inwestycja w przyszłość PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tomasz Biela   
niedziela, 05 lutego 2017 01:09

Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor

Inwestycja w młodych – inwestycja w przyszłość

Fundacja Otwarte Serce od 01 stycznia 2017 roku realizuje partnerski z Gminą Miasto Marki projekt pt. „Inwestycja w młodych – inwestycja w przyszłość”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zakłada wsparcie 69 osób, mieszkańców gminy Marki, w tym 35 kobiet. Adresatami działań projektowych są w szczególności wychowankowie placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Fundację Otwarte Serce, tj. Młodzieżowego Klubu Socjoterapeutycznego „Otwarte Serce” mieszczącego się w Markach, przy ul. Spokojnej 9. Grupę docelową naszych działań stanowią także rodzice/opiekunowie prawni podopiecznych placówki.
W projekcie zaplanowano realizację czterech zadań. Pierwsze obejmuje działania zmierzające do ochrony i wsparcia niepełnoletnich Uczestników projektu poprzez udział w socjoterapii, arteterapii. W zakres drugiego wchodzą inicjatywy rozwijające kompetencje kluczowe uczestników, tj. kompetencje informatyczne, świadomość i ekspresję kulturalną. W ramach zadania prowadzone są zajęcia muzyczne, fotograficzne, komputerowe, teatralne, techniczno-modelarskie oraz bajkopisarstwo. W trzecim bloku działań projektowych młodzież bierze udział w zajęciach z cyklu Akademia Wolontariusza, w ramach których Uczestnicy są angażowani w akcje społeczne o charakterze kulturalnym, co pomaga w kształtowaniu kompetencji społecznych i obywatelskich, ponadto w rozwija inicjatywności i przedsiębiorczości. W zadaniu młodzież korzystać będzie także z pomocy dorady zawodowego. Ostatnie, czwarte zadanie jest adresowane do osób dorosłych, rodzin. W jego ramach prowadzona jest terapia rodzin i asysta rodzinna.
Data zakończenia projektu została wyznaczona na 31 grudnia 2019 roku.
Całkowita wartość projektu to 1.518.430,80 PLN. Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 1.214.744,64 PLN.

 

Poprawiony: czwartek, 07 grudnia 2017 13:25