• Polski (Poland)
  • French (Fr)
  • Español(Spanish Formal International)
  • English (United Kingdom)
Jak zostać Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tomasz Biela   
poniedziałek, 23 maja 2016 21:25

Centrum Integracji Społecznej w Markach prowadzone przez Fundację Otwarte Serce realizuje reintegrację zawodową i społeczną, w szczególności poprzez naukę umiejętności zawodowych, wsparcie w realizacji obowiązków i ról społecznych.

Nauka umiejętności zawodowych jest prowadzona w dwóch warsztatach, tj. krawiecko-rękodzielniczym i techniczno-modelarskim. Celem uczestnictwa w CIS jest nabycie umiejętności umożliwiających podjęcie pracy.
Uczestnikiem CIS w Markach może zostać osoba powyżej 18 roku życia, bezrobotna, mieszkająca na terenie gminy Marki.

Oferujemy m.in.:
- stałą opiekę instruktora zawodu
- świadczenie reintegracyjne (wynagrodzenie) za świadczoną pracę w wysokości równej zasiłkowi dla osób bezrobotnych przez cały okres pobytu w CIS
- zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
- praktyki zawodowe u pracodawców
- wsparcie socjoterapeuty
- codziennie jeden posiłek
- indywidualny plan rozwoju

Procedura naboru:
1. Rozmowa kwalifikacyjna z Kierownikiem Centrum, podczas której osoby zainteresowane uzyskają szczegółowe informacje nt. pobytu w CIS. Rozmowa organizowana po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt z Kierownikiem pod numerem telefonu 786-840-980, poniedziałek w godz. 10.00-18.00, wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00.
2. Kwalifikacja do CIS po podpisaniu m.in. indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego (wzór dostępny na miejscu).

Dane kontaktowe:
Centrum Integracji Społecznej, ul. Spokojna 9, 05-270 Marki, tel. 799 055 821, czynne w poniedziałek w godz. 10.00-18.00, wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00. Centrum mieści się na parterze budynku fundacji.

Centrum Integracji Społecznej w Markach działa na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 43 poz. 225 ze zm.).

Poprawiony: środa, 24 stycznia 2018 13:57