• Polski (Poland)
  • French (Fr)
  • Español(Spanish Formal International)
  • English (United Kingdom)
Centrum Integracji Społecznej PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Tomasz Biela   
Lundi, 23 Mai 2016 21:13
Il n'y a pas de traductions disponibles

Fundacja Otwarte Serce prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Markach przy ul. Spokojnej 9. CIS oferuje kursy, warsztaty oraz różnorodne formy wsparcia. To wszystko wzmacnia kompetencje osobiste i społeczne ważne w życiu prywatnym i zawodowym. Udział w CIS wpływa pozytywnie na Uczestników w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej. Reintegracja społeczna prowadzi do przezwyciężenia trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w codziennym życiu rodzinnym oraz w prawidłowym pełnieniu ról społecznych. Reintegracja zawodowa prowadzi do powrotu na rynek pracy przez uaktualnienie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych. Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dokonuje się poprzez poradnictwo socjalne, praktyki zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. CIS prowadzi szkolenia i kursy przyuczające do zawodu. Uczestnicy CIS biorą udział w praktykach.

W Centrum Integracji Społecznej prowadzonym przez Fundację realizowany jest warsztat krawiectwo-rękodzieło. Uczestnicy CIS otrzymują wynagrodzenie, tzw. świadczenie reintegracyjne (równowartość zasiłku dla bezrobotnych) oraz bezpłatny posiłek.

cis1

Mise à jour le Vendredi, 19 Janvier 2018 18:28
 

Znajdź nas na Facebook'u